"Un col·legi per a tots"
B
Castellano Valenciano
L'AMPA

L'AMPA

L’AMPA és l’associació de mares i pares de l’escola. La seua principal preocupació és defensar els nostres interessos i participar en tot el que envolta el món de l’educació dels nostres fills.
L’AMPA participa en els òrgans directius de l’escola i, a més, organitza i gestiona les activitats extraescolars.

Aquestes activitats són les següents:
• Club de matiners, des de les 7:30 fins a les 8:45 hores.
• Club de vesprades, des de les 16:30 fins a les 18 hores.
• Organitza activitats extraescolars els divendres de 15 a 17 hores.
• Ajuda amb mitjans humans i econòmics en la posada en marxa d’activitats impulsades pel Claustre de professors.
• Organitza l’escola d’estiu.
• Participa en la festa de la Trobada d’Escoles en valencià.
• Organitza la festa de fi de curs.
• Subvenciona material pels cicles, adquisició de llibres per la biblioteca del Centre i activitats complementaries.
• Forma part del Consell Escolar del Centre, del Consell escolar Municipal i de la Comissió de Participació Ciutadana.