"Un col·legi per a tots"
B
Castellano Valenciano
Menjador escolar

Menjador escolar

Personal encarregat del menjador escolar:
Director: Juan Honorato Alcantarilla
Encarregada: Asun Prósper Díaz

Telèfon 633649882 (está operatiu de 12:15 a 15:00 hores)


D’acord amb la legislació vigent, es defineixen les funcions del Menjador Escolar del Centre com un servei complementari d’ajuda a l’escolarització i d’educació alimentària al mateix temps.
El menjador escolar és un servei complementari no obligatori i, per tant, cal acceptar les normes de funcionament aprovades pel Consell Escolar del Centre.
El menjador està gestionat per la Direcció del Centre. Aquesta, amb l’aprovació del Consell Escolar, contracta una empresa d’alimentació que es fa càrrec del personal de cuina i de l’equip de monitors/es.


El menjador escolar funcionarà de forma ordinaria de l’1 d’octubre al 31 de maig de cada curs, ambdós inclosos.
Els mesos de setembre i juny, també funciona, però amb caràcter extraordinari, si el Consell Escolar ho aprova, i fent-se una petició a la Direcció Territorial d’Educació per a la seua autorització.
El preu el marcarà el Consell Escolar al començament del curs escolar.
Com la beca de Conselleria no cobreix totalment el preu del menjador, l’alumnat becat pagarà la diferencia mitjançant únic rebut al mes de maig .
Dins del preu del menjador es troben inclosos els píc-nics que es fan els dies que els alumnes realitzen activitats complementàries de jornada completa. Aquest píc-nic és de carácter obligatori, no es retornarà els diners en cas de no consumir-lo.