"Un col·legi per a tots"
B
Castellano Valenciano

Història

La Història del Virgen del Carmen es podria dir que és la història de l'ensenyament al municipi de L´Eliana.
Existixen documents de la década de 1.920 a on ja es parla de les escoles de xiquets i xiquetes de L’Eliana, depenents, en aquell temps, de l'ajuntament de la Pobla de Vallbona que en 1.927 contaven amb 70 alumnes.
En 1.934 es construixen els primers edificis escolars. A partir de 1.959, quan L’Eliana logra la independència de La Pobla de Vallbona, les instal·lacions de la denominada Agrupació Escolar Mixta Virgen del Carmen, passarien per una serie de canvis. Entre els anys 1959-1964, es van ampliar les seues instal·lacions amb nous edificis.
La década de 1.970 marcà una nova etapa amb construcció del Centre de 16 unitats (1.974), similar a l'actual, un aulari prefabricat de 8 unitats (1.978) ubicat en el solar actual d'Educacio Infantil i un edifici per a preescolar situat junt a les vivendes dels mestres del carrer Joan XXIII.
Com senyes curioses resaltarem que en 1.973, el col·legi contava amb més de 300 alumnes/as i una plantilla de 13 professors/as. A partir d'aquest moment el col·legi inicia un creiximent continuat fins que aplegà a contar amb més de 1000 alumnes/as i casi 70 professors/es.
Un fet important en la vida del col·legi va ser quan en el curs 1.992-1.993 s'inicià l'ensenyament en valencià.
Aquesta masificació provocà la necessitat de construir nous col·legis a la localitat i millorar les instal·lacions existents.
El problema s'abordà amb la construcció de nous col·legis en L’Eliana. El primer en crear-se va ser el CP El Garbi en el curs 1.987-1.988, per desglossament del CP Virgen del Carmen.
La població en L´Eliana seguí creixent i en pocs anys el nostre col·legi es trobà de nou masificat.
A l'any 2001 es va procedir a la remodelació i adeqüació de les instal·lacions del col·legi, finaliçant les obres a l'any 2.003.
El segon desglossament tingué lloc l´any 2.005 amb la creació del CEIP L´Olivera.
Per últim, en 2.006 tingué lloc el tercer desglossament amb la creació del CEIP Montealegre.
La història de nostre col·legi està plena d'il·lusions, lluites i canvis. En definitiva, el col·legi Virgen del Carmen ha sigut i és una institució amb vida propia, que seguix creixent i adaptant-se a les necessitats educatives actuals.
Com hem vist en el transcorrer dels anys, el col·legi Virgen del Carmen ha seguit un procés paralel al del municipi de L´Eliana, i com el propi municipi, el col·legi ha anat fent-se gran, sense perdre el caràcter acollidor i integrador que sempre l´ha caracteritzat.

CARLOS ZAMORA SANCHÍS